MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
--------------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

 

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5

Time 25.04.2019 02:49 | View 994

Lễ trao bằng lớp Quản lý giáo dục tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai

Time 04.09.2017 07:46 | View 2.729
Ngày 31/5/2016 Tại trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao bằng lớp cán bộ Quản lý Giáo dục. Một số hình ảnh buổi lễ.

Lễ Khai giang lớp Đại học Luật Dân Sự (VB2) Trường Đại học Kinh tế _ Luật Tp HCM

Time 04.09.2017 09:07 | View 3.029
Sáng ngày 12/12/2015 trường ĐH Kinh tế Luật TP.HCM tổ chức lễ khai giảng lớp Luật Dân Sự ( Bằng Đại học thứ 2 ) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Đồng Nai.
12